Home

Pila Rusjan v sodelovanju z Dejanom Štefančičem: V iskanju enakotežja
9. 6. – 10. 7. 2016, Galerija Miklova Hiša, Ribnica

Enakotezje_pom

Naslov razstave aludira na našo željo, da med dvema različnima, pa vendar ne diametralno nasprotnima dejstvoma, pojmoma, simboloma ali telesoma poskušamo vzpostaviti razmerje, ki pa je vselej v prid enemu in drugemu deležniku. Korektne izenačitve pozicij moči so možne, vendar jih v primeru medčloveških odnosov ne moremo definirati z dokazljivimi enačbami. In prav v tem preizpraševanju in nekakšnem poskusu »modeliranja« partnerskih odnosov, najdemo srčiko del Pile Rusjan in Dejana Štefančiča. Umetnika se ukvarjata s prepletom zasebnega in profesionalnega življenja prek različnih skupnih projektov, ki so usmerjeni v vnovično iskanje odgovorov o med-relacijskih odnosih. Kako vzpostaviti ravnovesje, kdaj popustiti in kdaj vztrajati, kako premostiti nepremostljivo, še najbolje ubesedita v videu z naslovom Enakotežje l. Gibanje njunih teles pod vodno gladino nazorno beleži iskanje možnosti ravnovesja, kjer približevanje oziroma oddaljevanje enega od drugega ni le stvar njune volje in želje, temveč tudi fizične moči njunih teles in sile vode. Vizualni prikaz te “borbe”, želje ostati skupaj, ustvarja občutek upočasnjenega koreografiranega plesa, odsotnost zvoka pa gledalcu omogoča, da se osredotoči izključno na igro teles.

Preigravanje relacije med dvema osebama se poudarjeno plastično izraža tudi v kinetični skulpturi Enakotežje lll. Žičnati silhueti dveh teles, ki sta vpeti v navidezno okorno mehanično vrtenje, preigravata vprašanja kdo je spredaj in kdo zadaj, kdo zgoraj in kdo spodaj in nenazadnje, kdo je močnejši in kdo šibkejši. Ob vsakem obratu kipa se teža namreč prenaša na način, da je v danem trenutku eno telo više in drugo nižje. Dodatni element iskanja balansa med figurama podkrepi še senca, ki jo na steno galerije izrisuje snop svetlobe projektorja. S tem minimalnim scenskim efektom umetnika povzročita preobrat v percepciji, saj senca kipa izrisuje ravno obratno razmerje napram silhuetam v prostoru – poveča silhueto, ki je nižje in bližje ter zaradi oddaljenosti od vira svetlobe pomanjša tisto, ki je v prostoru višje. Tretji element serije sta nepogrešljivi fotografiji z naslovom Enakotežje ll, ki prikazujeta oba umetnika in sta pri vsaki novi postavitvi premišljeno umeščeni v razstavni prostor. Fotografiji njunih teles v nenaravni drži pod kotom, sta v primeru razstave V iskanju enakotežja postavljeni vsaka na svojo stran vrat galerije, s čimer učinkujeta kot da potiskata praznino med vrati drug proti drugemu. Ob abstrahiranju praznine postane jasno, da se partnerja podpirata oziroma naslanjata z glavama drug na drugega in s tem je občutek padanja v namišljeno praznino izničen. Za predstavitev v Miklovi hiši sta umetnika naredila tudi novo delo z naslovom Enakotežje IV, ki spominja na otroško igralo, skulptura pa deluje le v primeru participacije obiskovalcev. Za igro sta potrebna dva obiskovalca, ki stopita na skulpturo vsak s svoje strani in s svojo težo objekt pritiskata k tlom. Kateri udeleženec bo višje in kateri nižje pa je stvar sile oziroma dogovora med igralcema.

Razstava se zaključi z video delom Pile Rusjan z naslovom Elisa, 5. Deklica Elisa praznuje peti rojstni dan le nekaj dni preden je njena družina skupaj z ostalimi tristo družinami, izseljena iz stanovanjske stavbe v São Paulu. Elisa kot mnogi njeni vrstniki v Braziliji postane brezdomka že v svojem ranem otroštvu. Kljub sreči ob rojstnodnevnem praznovanju se v njenih očeh zrcali otožnost, saj sluti neizrečeno, čeprav se kot otrok ne zaveda prihajajočih časov. Posredno lahko tudi beleženje nekaj dnevnih utrinkov življenja Elise razumemo kot prispodobo umetničinega zanimanja za razumevanje medčloveških odnosov in usod, na katere pa mnogokrat ne moremo vplivati.

Alenka Gregorič, kustosinja razstave

Razstava je nastala s podporo podjetja Riko hiše d.o.o., kjer so sponzorsko izdelali nov objekt Enakotežje IV. Zahvala gre Bojanu Lukšiču.

Za uspešno sodelovanje se avtorji razstave zahvaljujemo tudi Stanetu Klunu, ki je dolga leta uspešno vodil Galerijo Miklova hiša in se s to razstavo poslavlja.

Na naslovni fotografiji: Enakotežje IV (2016), fotografiral Ajdin Basić

Enakotezje-ISličica iz videa Enakotežje I (2014)

Enakotezje-IIIFotografija kinetičnega svetlobnega objekta Enakotežje III (2014)

Enakotezje_DuoHorizontalFotografija Enakotežje II (2014)